Setiap orang memerlukan peningkatan kualitas diri yang lebih baik sesuai dengan tuntutan jaman. Kami memberikan pelatihan dan training sebagai berikut:

  1. HR Training
  2. KPI Training
  3. Job analysis and job description training
  4. Grafologi training
  5. Hipnosis training
  6. Enterpreunership training
  7. Motivational training
  8. Service excelent training